Concept vrijstellingsregeling vleesvee

Concept vrijstellingsregeling van minister Schouten die houders van zoogkoeien de mogelijkheid biedt om vrijgesteld te worden van het fosfaatrechtenstelsel. Voordat de vrijstellingsregeling van kracht kan worden moet de notificatieprocedure voor technische voorschriften worden doorlopen. Dit betekent dat de Europese Commissie (of een andere lidstaat) mogelijke bedenkingen kan doorgeven. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.

Concept vrijstellingsregeling van minister Schouten die houders van zoogkoeien de mogelijkheid biedt om vrijgesteld te worden van fosfaatrechtenstelsel.

www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2018/07/18/concept-vrijstellingsregeling-vleesvee

By |2021-08-10T08:17:39+00:00januari 23rd, 2019|Nieuws|