Agrarisch Rentmeesterschap

De rentmeester, de moderne vastgoeddeskundige.

De moderne rentmeester is een onmisbare spil in het dichte web van het agrarisch vastgoed. En het is een bijzonder vak. Weten wat er te koop komt. De belangen en de motieven kennen. Aanvoelen hoe de prijzen zich ontwikkelen. De vraag naar agrarische grond is en blijft groot. Zeker in een samenleving en met een overheid, die steeds meer waarde hecht aan grondgebonden landbouw, is het voor u als agrarisch ondernemer belangrijk voldoende grond in eigendom of in pacht te hebben. Maar hoe kom je daaraan en voor welke prijs?

Wij gaan voor u “de boer op”, op zoek naar geschikte percelen of locaties. Wij kennen de weg en de locaties. En, wij weten de eventuele addertjes onder het gras vroegtijdig op te sporen. Maar wij helpen ook als u overweegt te stoppen met uw bedrijf. Ook dan is het van cruciaal belang al in een vroeg stadium te overleggen over de fiscale en juridische gevolgen. Het is immers niet de bedoeling om na de bedrijfsbeëindiging met lege handen en een lege portemonnee achter te blijven. Tijdig taxeren, tijdig overleg met de Belastingdienst, tijdig overhevelen van bedrijf naar privé, tijdig zoeken naar de juiste juridische constructies. Het is voor ons gesneden koek.