Taxaties

Een agrarische taxatie kan voor diverse doeleinden worden aangevraagd. Enkele voorbeelden welke niet limitatief zijn opgesomd zijn:

 • verkoop;
 • bedrijfsovername;
 • staking onderneming / overbrenging privé;
 • financiering;
 • inbreng in BV vorm.
 • minnelijke waarderingen (in overleg met de fiscus)

Voor elk doel worden veelal verschillende taxatiegrondslagen gehanteerd met de daarbij behorende taxatiemethoden. Enkele voorbeelden van taxatiegrondslagen zijn:

 • agrarische verkoop: onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 • particuliere verkoop: (WEV) waarde in het Economisch verkeer
 • bedrijfsovername: (WEVAB) waarde in het Economisch Verkeer, Agrarische Bestemming en agrarisch gebruik
 • financiering: executiewaarde
 • inbreng in BV: waarde going concern
 • staking bedrijf: overbrenging naar privé; m.b.t. de woning; waarde in bewoonde staat.