Kamerbrief over maatregelen vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen

By |2021-08-10T08:18:13+00:00januari 25th, 2019|Nieuws|

Kamerbrief over maatregelen vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/18/kamerbrief-over-maatregelen-vleesveehouderij-en-starterscategorie-knelgevallen

Concept vrijstellingsregeling vleesvee

By |2021-08-10T08:17:39+00:00januari 23rd, 2019|Nieuws|

Concept vrijstellingsregeling vleesvee Concept vrijstellingsregeling van minister Schouten die houders van zoogkoeien de mogelijkheid biedt om vrijgesteld te worden van het fosfaatrechtenstelsel. Voordat de vrijstellingsregeling van kracht kan worden moet de notificatieprocedure voor technische voorschriften worden doorlopen. Dit betekent dat de Europese Commissie (of een andere lidstaat) mogelijke bedenkingen kan doorgeven. Hiervoor geldt