Voor opdrachtgever aangekocht

Bouwerschapweg 33 te Ten Boer

MELKVEEBEDRIJF

Een modern melkveebedrijf staande en gelegen aan de Bouwerschapweg 33, 9791 TG Ten Boer, bestaande uit een woonhuis, jongveestalling, ligboxenstal, machineberging, meerdere ruwvoeropslagplaatsen, betonnen erfverharding, alsmede de bijbehorende percelen gras- en akkerbouwland, totaal groot 87.75.61 hectare.

Bestemming / vergunning

Het melkveebedrijf is gelegen in het buitengebied van Ten Boer, een groeikern met alle voorzieningen op gebied van levensonderhoud, sport en onderwijs en levensovertuiging. Sinds de gemeentelijke herindeling maakt Ten Boer onderdeel uit van de gemeente Groningen. Voor middelbaar en universitaironderwijs ligt de studentenstad Groningen op fietsafstand! Voor het bedrijf is een royale NB-vergunning afgegeven op 13 februari 2018 voor het houden van 300 melkkoeien en 132 stuks jongvee.

Woning Het woonhuis is gesitueerd aan de voorzijde van het bedrijfserf, met royale tuin / gazon rondom het woongedeelte. Vanuit zowel de royale woonkeuken als de woonkamer en het terras zijn er prachtige vergezichten over de landerijen. Het woonhuis betreft een uitstekend onderhouden traditioneel gebouwd woonhuis, opgetrokken met spouwmuren. Het dak is gedekt met pannen en rondom grotendeels voorzien van kunststofdakgoten. De woning is recent versterkt middels het versterkingsprogramma ten gevolge van de aardbevingsproblematiek, door Nationaal Coördinator Groningen. Het geheel is tijdens versterking zoveel mogelijk geïsoleerd en ter afronding geschilderd. Staat van onderhoud is dan ook ruim voldoende tot uitstekend te noemen. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming met radiatoren, vloerverwarming en voor de gezelligheid kan er gebruik gemaakt worden van een houtkachel in de woonkamer.

Indeling Begane grond: Entree, hal, toilet, diverse inbouwkasten, woonkamer (ca. 30,5m²), slaapkamer / kantoorruimte (ca. 10m²), royale keuken (ca. 40m²), toegang tot de kelder, bijkeuken en badkamer voorzien van een douche, toilet en een wasbak. Verdieping: trapopgang, overloop en 4 slaapkamers van circa 10m², 13,5m², 14,5m² en 14,5m². 3 slaapkamers zijn voorzien van een vaste wastafel. Verder is er nog een toegang tot de zolder.

Bedrijfsgedeelte:

Ligboxenstal De ligboxenstal is gebouwd in 2008 op heipalen (ruim 450 stuks) en gebouwd van stalenspanten met ondersteuning en gedekt met geïsoleerde sandwichpanelen. De zijgevels zijn voorzien van prefab[1]elementen met optrekzeil. De voor- en achtergevels zijn voorzien van prefab-elementen en damwandprofielplaten. De ligboxenstal is ingericht als een 0 + 6 + 0 rijige stal, voor het houden van 218 (melk)koeien. Voorin de ligboxenstal staan 3 DeLaval melkrobots gesitueerd (type VMS 300 nieuw gerealiseerd in 2020), alsmede het tanklokaal met een eigen koeltank, met een opslagcapaciteit van ca. 18.000 liter, alsmede een buffertank (ca. 600 liter) ten behoeve van het continu kunnen melken met de melkrobots. Nabij de melkrobots is een royaal strohok aanwezig, alsmede een separatieruimte voorzien van ligboxen en een vastzetvoerhek. Verder is de stal voorzien van vastzetvoerhekken, krachtvoerboxen, koeborstels en een mestrobot. Nabij de robots en het tanklokaal zijn nog aanwezig een kantoorruimte, bedrijfstoilet en een bedrijfsdouche. Het tanklokaal, de spoelruimte en een deel van de robotruimte is onderkelderd voor de opvang van hemelwater, dat wordt gebruikt als spoelwater van de robotruimte. De ligboxenstal is geheel onderkelderd en biedt een mestopslagcapaciteit van ca. 5.000 m³.

Jongveestalling De jongveestalling / (voormalige) ligboxenstal is gebouwd in 1983 en verlengd in 1999. De stal is voorzien van een stalenspantconstructie met ondersteuning en gedekt met asbestvrije golfplaten. De zijgevels zijn voorzien van halfsteensmuren en de eindgevels zijn uitgevoerd in spouwmuren, waarbij de topgevels zijn uitgevoerd in damwandprofielplaten. De jongveestalling is ingericht als een 2 + 2 rijige stal voor het houden van 170 stuks jongvee. Aan de voorzijde is een deel van het voerhek en de ligboxen weggehaald (ca. 15 ligboxen) i.v.m. de huisvesting van nuka’s in eenlingboxen. Verder is nog te zien waar de “oude” melkstal gesitueerd stond, het betonwerk is nog aanwezig alsmede de zolder. Aan de andere zijde is een aparte afdeling gerealiseerd voor kalveren in groepshuisvesting, 3 strohokken en 14 ligboxen op roosters. Deze afdeling kan afgesloten worden middels een grote schuifdeur. De jongveestalling biedt een mestopslagcapaciteit van ca. 2.300 m³. De mestkelder van het oudste gedeelte is opgetrokken van betonblokken, het verlengde gedeelte is van gestort beton.

Veldschuur / Machine berging De veldschuur / machineberging is ongeveer 270 m² (22,5 x 12 m), aan deze schuur is een ruimte gerealiseerd van nog eens ca. 36m² vloeroppervlak voorzien van gestort beton. De veldschuur is in gebruik voor de opslag van machines etc. De schuur is opgetrokken middels stalenspantconstructie en gedekt met asbest vrije golfplaten. De gevels (achter- en zijgevels) zijn bekleed met damwandprofielplaten. De vloer is grotendeels verhard middels roostervloeren en een gedeelte is verhard met betonplaten. De gehele loods is voorzien van (kracht)stroom.

Voeropslagen: Ruwvoeropslag: Op het bedrijf zijn kuilplaten aanwezig, welke gesitueerd liggen tussen de jongveestalling en de ligboxenstal, als ook in het verlengde van de stallen. Daarnaast zijn er nog ruwvoeropslagen gerealiseerd in het verlengde van de veldschuur / machineberging. Alle ruwvoeropslagplaatsen zijn voorzien van betonverharding. Krachtvoer- en kunstmestopslag: Op het bedrijf zijn 7 silo’s aanwezig met een opslagcapaciteit variërend van 5 tot 16 ton.

Landerijen

De totale oppervlakte grond inclusief erf, tuin en ondergrond van de bedrijfsopstallen is 87.75.61 hectare, gevormd door de onderdelen:

Ondergrond bedrijfsgebouwen: ca. 01.65.00 hectare.

Landerijen in volle eigendom: ca. 82.24.86 hectare.

Landerijen in erfpacht: 03.85.75 hectare.

De oppervlakte aan landerijen huiskavel betreft ca. 51.53.69 hectare en heeft een mooie ligging en ontsluiting direct naast en achter de bedrijfsgebouwen. De veldkavel van 34.56.92 hectare is gelegen aan overzijde van de weg, tegenover de huiskavel en dus op korte afstand van de bedrijfslocatie.

  • De grondsoort bestaat uit kleigrond (met mogelijk in de diepere grondlagen zand en veen).
  • Alle landerijen zijn voorzien van drainage.
  • Ter ontsluiting van de percelen die onderdeel uitmaken van de veldkavel ligt er een betonnen kavelpad van ca. 3,25 meter breed en ca. 465 meter lang.
  • Alle landerijen zijn vanaf de bedrijfslocatie te bemesten via sleepslangbemester.

Uw contactpersoon

Jakko Bregman