Gemeenelandsweg nabij Hippolytushoef

Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden:

Perceel prima landbouwgrond ter grootte van ca. 20.19.95 ha

Perceel landbouwgrond gelegen aan de Gemeenelandsweg nabij Hippolytushoef

Totaal groot circa 20.19.95 hectare (201.995 m2)

Grondsoort: Zand (deels lichte zavel).

Vraagprijs:                op aanvraag

Aanvaarding:            eind 2018

De grond is gelegen aan de Gemeenelandsweg nabij Hippolytushoef. Het perceel is in gebruik als agrarische grond. Tot 31 december 2017 heeft een natuursubsidiepakket op de grond gelegen.

Het perceel is ontsloten middels diverse uitgangen aan de Gemeenelandsweg.

Aaneengesloten aan het perceel ligt ca 4,3 hectare pachtland. Er zijn mogelijkheden voor de koper om deze grond middels een liberale pachtovereenkomst te pachten.

Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd per eind 2018.

Er is geen bebouwing aanwezig.

KADASTRALE KENMERKEN

Percelen:

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 400

Grootte  totaal               : 3 hectare 09 are 55 centiare

Herinrichtingsrente        : € 3,40             eindjaar: 2026

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 411

Grootte  totaal              : 1 hectare 60 are 20 centiare

Herinrichtingsrente        : € 1,77             eindjaar: 2026

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 416

Grootte  totaal              : 1 hectare 94 are 35 centiare

Herinrichtingsrente        : € 0                 eindjaar: n.v.t.

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 417

Grootte  totaal              : 4 hectare 91 are 70 centiare

Herinrichtingsrente        : € 0                 eindjaar: n.v.t.

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 418

Grootte  totaal              : 1 hectare 86 are 10 centiare

Herinrichtingsrente        : € 2,04             eindjaar: 2026

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 478

Grootte  totaal              : 1 hectare 38 are 40 centiare

Herinrichtingsrente        : € 26,66           eindjaar: 2026

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 872

Grootte  totaal              : 4 hectare 78 are 80 centiare

Herinrichtingsrente        : € 0                 eindjaar: n.v.t.

Gemeente                     : Wieringen

Sectie                           : G

Nummer                       : 992

Grootte  totaal              : 0 hectare 60 are 85 centiare

Herinrichtingsrente        : € 11,72           eindjaar: 2026

Gezamenlijk groot: 20 hectare 19 are 95 centiare. (201.995 m2)

Prijs op aanvraag

Uw contactpersoon:

Jakko Bregman