VERKOCHT

Perceel goede landbouwgrond gelegen aan de Nieuweweg te Opperdoes

Perceel goede landbouwgrond gelegen aan de Nieuweweg te Opperdoes
Totaal groot circa 2.04.90 hectare (20.490 m2)
Grondsoort: Kalkrijke poldervaaggronden, zware zavel en lichte zavel, profielverloop 5
Vraagprijs: € 180.000,-

ALGEMEEN

De grond is gelegen aan de Nieuweweg te Opperdoes. Het perceel is in gebruik als agrarische grond. Het perceel is ontsloten middels het eigen pad, op dit pad rust een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van perceel Noorder-Koggenland O 671.

GEBRUIK

 Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd.

Er is geen bebouwing aanwezig.

Percelen:

Gemeente                     : Noorder-Koggenland

Sectie                             : O

Nummer                       : 672

Grootte totaal              : 2 hectare 3 are 50 centiare

Herinrichtingsrente   : € 92,99           eindjaar: 2022

Gemeente                   : Noorder-Koggenland

Sectie                           : O

Nummer                     : 278

Grootte                        : 0 hectare 1 are 40 centiare

Herinrichtingsrente : € 0                 eindjaar: n.v.t.

Gezamenlijk groot: 2 hectare 4 are 90 centiare. (20.490 m2)

Uw contactpersoon

Jakko Bregman