Starnmeerdijk 33 te Starnmeer

Verkoop perceel cultuurgrond inclusief opstallen onder andere stolpboerderij, staldeel en aanbouw, diverse stallen en schuren, mestplaat, kuilplaat, aanwezige erfverharding, eventueel aanwezige hekken en afrastering.

Uw contactpersoon

Jakko Bregman