Perceel cultuurgrond Westeinde te Opperdoes

Te koop aangeboden:

Perceel prima landbouwgrond ter grootte van ca 5.31.00 ha

Perceel goede landbouwgrond gelegen aan de Westeinde te Opperdoes

Totaal groot circa 5.31.00 hectare (53.100 m2)

Grondsoort: Zavel

ALGEMEEN

De grond is gelegen aan de Westeinde te Opperdoes. Het perceel is in gebruik als agrarische grond. Het perceel is ontsloten middels het eigen pad grenzend aan de Westeinde te Opperdoes.

GEBRUIK

Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd.

Er is geen bebouwing aanwezig.

KADASTRALE KENMERKEN

Percelen:

Gemeente: Noorder-Koggenland

Sectie: O

Nummer: 296

Grootte totaal: 3 hectare 39 are 60 centiare

Herinrichtingsrente: € 376,51, eindjaar: 2022

Gemeente: Noorder-Koggenland

Sectie: O

Nummer: 351

Grootte: 1 hectare 50 are 90 centiare

Herinrichtingsrente: € 66,34, eindjaar: 2022

Gemeente: Noorder-Koggenland

Sectie: O

Nummer: 806

Grootte: 0 hectare 40 are 50 centiare

Herinrichtingsrente: € 17,80, eindjaar: 2022

Gezamenlijk groot: 5 hectare 31 are 0 centiare. (53.100 m2)

Uw contactpersoon

Jakko Bregman