Privacy document:

De Dijken Agrarische Makelaardij B.V.

Laatst gewijzigd: 21 april 2020

In dit privacy document leggen wij aan u uit hoe De Dijken Agrarische Makelaardij B.V., gevestigd Agriport 32 A, 1775 TB Middenmeer, uw persoonsgegevens verwerken.

“Wij” staat voor de rechtspersoon De Dijken Agrarische Makelaardij B.V. aan wie u uw persoonsgegevens verstrekt. U verstrekt uw persoonsgegevens aan De Dijken Agrarische Makelaardij B.V. die zich in Nederland bevindt. Wij leggen u uit op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens vastleggen, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

  • UW RECHTEN
  • UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN
  • WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT

‍UW RECHTEN

U heeft bepaalde juridische rechten waarover wij u willen informeren.

TOEGANG

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over het feit of wij uw persoonsgegevens wel of niet verwerken en over aan deze verwerking gerelateerde informatie.

RECTIFICATIE

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten corrigeren of aanvullen.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten wissen.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van specifieke gronden te beperken.

Deze zijn:

  1. De tijd voor ons om de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek te verifiëren;
  2. U in plaats van verwijdering van onwettige verwerking om gebruiksbeperking verzoekt;
  3. U uw persoonsgegevens voor een gerechtelijke procedure nodig heeft;

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, indien een dergelijke verwerking

  1. Gebaseerd is op ons legitieme belang;
  2. Voor directe marketingdoeleinden bedoeld is;

Wij zullen ophouden uw persoonsgegevens te verwerken op grond van uw bezwaar, tenzij wij zwaarwegende legitieme gronden aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of als wij uw persoonsgegevens in een gerechtelijke procedure nodig hebben.

GEGEVENSPORTABILITEIT

Wij zijn verplicht u te informeren over uw recht om uw persoonsgegevens te ontvangen van ons, zodat u deze persoonsgegevens kunt doorgeven aan een andere dienstverlener.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

Als u ons uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming heeft verstrekt, heeft u te allen tijde het recht om een dergelijke toestemming in te trekken.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bij De Dijken Agrarische Makelaardij B.V. hebben wij een functionaris voor gegevensverwerking, om u te helpen met uw vragen. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of een vraag over dit document heeft, neem dan contact met ons op per e-mail via info@dedijken.nl of per post via: De Dijken Agrarische Makelaardij B.V., t.a.v. Functionaris voor gegevensverwerking, Agriport 32 A, 1775 TB Middenmeer. Houdt u er ook rekening mee dat wij u bij de uitoefening van uw rechten kunnen vragen om een verzoekformulier in te vullen. Wij zullen u dan informeren over het behandelingsproces van uw verzoek.

WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT

Indien wij dit document dienen te wijzigen, dan publiceren wij dit opnieuw op onze website met een herziende publicatiedatum.